Cortinarioid Fungi of New Zealand

Tenth edition, 2015. 117 pages — ISBN 978-91-978464-7-9.

An Iconography and Key of this interesting and ecologically critical group, covering the native forest flora, in particular the Nothofagus habitat. This revision includes a more accurate taxonomy stemming from molecular studies, and describes a significant number of new taxa. Altogether 148 Cortinarius taxa are illustrated in colour photographs with a key and detailed descriptions.

Price within Europe: 40 € (+ 16 € postage).
to order.

Cortinarius in Sweden

Fifteenth edition, 2017. 181 pages — ISBN 978-91-978464-8-6.

A survey of this interesting and ecologically critical fungal genus, covering the Swedish flora but largely applicable to Europe as a whole. This new edition with a revised set of taxa, comprises a key and detailed descriptions of 257 species and discusses further 131 varieties and related taxa. The book includes 29 colour plates depicting 116 critical or rare species.

Price within Europe: 44 € or 400 SEK (+ 16 € postage).
to order.

Vi studerar spindelskivlingar
ISBN 978-91-978464-1-7.

Åttonde upplagan, 108 sidor.

En helt omarbetad nyutgåva av den klassiska nybörjarboken med tonvikt på Mellansverige. Lämplig för den som vill börja med detta svåra och fascinerande släkte. Boken omfattar en grundlig diskussionsdel och beskriver våra vanligaste 165 arter, medan ytterligare 60 arter kort diskuteras.

Pris: 95 kr. (+porto inom Sverige 42 kr.)

Cortinarius i Sverige

Fjärde upplagan, 101 sidor.

En översikt av detta intressanta och ekologiskt kritiska svampsläkte. Boken omfattar nyckel och beskrivningar av 196 arter och omnämner 95 varieteter och närstående taxa.

Pris inom Sverige: 160 kr (inklusive porto 30 kr och 6% moms).